Trzecia aktualizacja spisu geoportali.

Dodane geoportale:

ogólnopolskie

Mapy rozmieszczania złóż kopalin - Państwowy Instytut Geologiczny

 

województwo opolskie

geoportal RDOŚ w Opolu

 

województwo śląskie

Bielsko - powiat bielski - geoportal
Bielsko - powiat bielski - mapa zasadnicza
Bielsko - powiat bielski - struktura własnościowa
Bielsko - powiat bielski - mapy archiwalne
Bytom - geoportal
Bytom - ortofotomapa
Jaworzno - geoportal

 

Przejdź do spisu geoportali.