WIZA AKTU PRAWNEGO KIEROWANEGO DO OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

 

UDZIELAM WIZE I KIERUJĘ DO OGŁOSZENIA

Forma aktu: Uchwała
Numer aktu: LV/1013/2013
Data aktu: 2013-06-18
Organ wydający: Rada Miasta Rzeszowa
Tytuł: w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 226/12/2011 - I w rejonie ul. Bohaterów X Sudeckiej Dywizji Piechoty i ul. Witolda w Rzeszowie
Data udzielenia wizy: 2013-07-12
Wiza udzielona przez: Redaktor Dziennika Urzędowego Województwa Podkarpackiego
Piotr Rojek