72 planów oznaczono "Świdnica"

Wyników 61 - 72 z 72

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXXIV/235/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Opoczka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-18
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, w obrębie wsi Witoszów Dolny

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXXIV/236/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Witoszów Dolny.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w obrębie wsi Jagodnik

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXXIV/237/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Jagodnik.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-21

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w Makowicach, Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXXI/215/2012 Rady Gminy Świdnica z dnia 7 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego obszarów położonych w Makowicach, Witoszowie Dolnym i Witoszowie Górnym w Gminie Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-19
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, równą 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXIV/284/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świdnicy dla terenu Dworca Kolejowego Kraszowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27
 
Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się na 1%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru „ulicy Leśnej”

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XXIV/285/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „ulicy Leśnej”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru położonego w Bystrzycy Górnej (zmiana)

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XLVI/346/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bystrzycy Górnej w Gminie Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, równą 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszaru położonego w Bystrzycy Górnej

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XLVI/347/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Bystrzycy Górnej, w Gminie Świdnica.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-12
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, równą 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w obrębie wsi Burkatów

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XLII/303/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Burkatów.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XLII/304/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Dolna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica, dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna

Kategoria: gm. Świdnica

mpzp Uchwała nr XLII/305/2013 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 marca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie wsi Bystrzyca Górna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1.1

Załącznik 1.2

Załącznik 1.3

Załącznik 1.4


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świdnica- ul. Sikorskiego, Podmiejska

Kategoria: gm. Świdnica

mpzpUchwała nr XXVI/309/13 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w granicach ulic Sikorskiego – Podmiejskiej w Świdnicy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-05
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


EasyTagCloud v2.4 Free