36 planów oznaczono "Świebodzice"

Wyników 31 - 36 z 36

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie ul. ŚW. OJCA PIO, obręb Śródmieście 3

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXVII/151/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. ŚW. OJCA PIO w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-09-26

Renta planistyczna:

. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w rejonie ulicy Rekreacyjnej, obręb Śródmieście 3

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXVII/152/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rekreacyjnej w Świebodzicach, obręb Śródmieście 3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-09-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru położonego przy ul. Zamkowej, obręb Pełcznica 2

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXVII/150/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Zamkowej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzpUchwała nr XXVII/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 22 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach.


Data publikacji w dzienniku urzędowym:2012-10-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, dla obszaru położonego w rejonie ul. Strzegomskiej - tereny kolejowe

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzp Uchwała nr XLI/242/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach - tereny kolejowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Świebodzice, w obrębie działki nr 253/9 zlokalizowanej przy ul. Strefowej

Kategoria: gm. Świebodzice

mpzp Uchwała nr XLI/243/2013 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Strzegomskiej w Świebodzicach w obrębie działki nr 253/9 zlokalizowanej przy ul. Strefowej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-18
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


EasyTagCloud v2.4 Free