42 planów oznaczono "Bolesławiec"

Wyników 31 - 42 z 42

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzeźnik

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXXII/189/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działki nr 328/2.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-16

Renta planistyczna: 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzeźnik (opublikowano: 2010-06-16)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działki nr 328/2.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-16

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2010-04-09)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLVIII/401/ 10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2010-01-12)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLV/374/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-12

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2009-12-17)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLIV/367/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Brzeźnik (opublikowano: 2009-11-16)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2009-10-22)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-22

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2009-10-20)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLII/350/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-20

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec, w rejonie ulic Widok – Ceramiczna

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLII/349/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok – Ceramiczna w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-20

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2009-08-17)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLI/342/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-17

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2009-08-17 II)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XLI/341/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-17

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bolesławiec (opublikowano: 2009-07-22)

Kategoria: gm. Bolesławiec

mpzpUchwała nr XXVI/152/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 maja 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka w części dotyczącej działki nr 155/4. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-07-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).


EasyTagCloud v2.4 Free