81 planów oznaczono "Chełmiec"

Wyników 31 - 60 z 81

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVI/245/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVI/246/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVI/241/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Chełmiec V" w Gminie Chełmiec – we wsi Wielogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia zmiany planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych ustaleniami zmiany planu o symbolu MN/k na 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Kurów (data publikacji: 2011-12-28)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVI/242/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole – Wielogłowy – Dąbrowa – Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec (data publikacji: 2011-12-28)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XVI/243/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-12-28

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielogłowy (data publikacji: 2011-11-22)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XIV/206/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Wielogłowy – gmina Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – dla terenów oznaczonych symbolem „1.1. P” – w wysokości 20 %, dla terenu oznaczonego symbolem „2.2.ZU/KS” – w wysokości 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Krasne Potockie i Marcinkowice

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/169/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Krasne Potockie i Marcinkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Załącznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Marcinkowice

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/170/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Marcinkowice.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/175/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” Gminy Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Górne i Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/168/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Kurów (data publikacji: 2011-10-03)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/167/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-03

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznk 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Librantowa i Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/172/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa i Wielogłowy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Librantowa, Paszyn, Wielogłowy i Wola Kurowska

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/171/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Librantowa, Paszyn, Wielogłowy i Wola Kurowska.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1
Załącznik2
Załącznik3
Załącznik4


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Niskowa (data publikacji: 2011-09-30)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/173/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - w granicach opracowania „Klęczany II”

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XII/174/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 września 2011r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-30

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową ustala się w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Trzetrzewina (data publikacji: 2011-09-05)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XI/148/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 11 sierpnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-05

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, MN/k - 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Paszyn (data publikacji: 2011-08-03)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr X/126/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-03

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Załącznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Górne i Biczyce Dolne

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VIII/102/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Biczyce Dolne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-12

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Kurów (data publikacji: 2011-05-12)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VIII/101/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-12

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Rdziostów

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VIII/100/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Rdziostów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-12

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) - 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Kunów

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VIII/104/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Kunów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-12

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Naściszowa, Paszyn, Piątkowa i Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VIII/103/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 4 maja 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Naściszowa, Paszyn, Piątkowa i Wielogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-12

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Załącznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Trzetrzewina

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VII/73/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-04

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec (data publikacji: 2011-04-04)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VII/72/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi CHEŁMIEC.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-04

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Librantowa

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr VI/58/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec V" w Gminie Chełmiec – wieś Librantowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-02-10

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych planem - 15% .

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec we wsi Wielogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem MN, UK, RPO w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „CHEŁMIEC II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-22

Renta planistyczna:

Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy - ustala się w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świniarsko” oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-22

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Świniarsko

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” dla części wsi Świniarsko w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-22

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II (data publikacji: 2010-11-22)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LIV/730/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-22

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem dla terenów oznaczonych symbolem UP w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


EasyTagCloud v2.4 Free