81 planów oznaczono "Chełmiec"

Wyników 61 - 81 z 81

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Klimkówka, Januszowa, Librantowa i Naściszowa

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LIII/714/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Klimkówka, Januszowa, Librantowa i Naściszowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN”– 10%, dla terenów usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa „U/MN”– 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Biczyce Górne, Kunów, Trzetrzewina i Świniarsko

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LIII/715/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne, Kunów, Trzetrzewina i Świniarsko.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN”– 10%, dla terenów usług z dopuszczeniem mieszkalnictwa „UK/MN”– 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Paszyn (data publikacji: 2010-11-02)

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LIII/712/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Klęczany, Rdziostów, Marcinkowice i Krasne Potockie

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LIII/713/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Klęczany, Rdziostów, Marcinkowice i Krasne Potockie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej „MN” – 10 %, dla terenów produkcyjno-usługowych „P/U1” – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Górne i Trzetrzewina

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LIII/711/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 26 października 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne i Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-02

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Górne

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwala nr LII/694/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Górne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Klęczany II

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwala nr LII/693/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 22 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kopalni Surowców Skalnych „Klęczany” w Gminie Chełmiec – w granicach opracowania „Klęczany II”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-30

Renta planistyczna:

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do naliczania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy. Dla terenów przeznaczonych do zainwestowania stawkę procentową ustala się w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Paszyna

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr LI/669/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – działka Nr 490 w Paszynie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-02

Renta planistyczna:

Ustala się dla terenów MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Piątkowa

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLIX/648/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Piątkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %, dla terenów usług publicznych – 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec IV - Klęczany, Marcinkowice i Krasne Potockie

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLIX/649/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Klęczany, Marcinkowice i Krasne Potockie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Trzetrzewina

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLIX/647/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Trzetrzewina.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec VI - Niskowa

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLIX/651/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec VI” w Gminie Chełmiec – we wsi Niskowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 15 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec V - Klimkówka, Januszowa i Wielogłowy

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLIX/650/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 27 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Klimkówka, Januszowa i Wielogłowy.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-11

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II - Biczyce Dolne

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLVIII/610/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsi Biczyce Dolne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-21

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 5 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec III - Paszyn

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLVI/567/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-22

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole i Klimkówka

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLVI/568/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec V” w Gminie Chełmiec – we wsi Wielopole i Klimkówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-22

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chełmiec II

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XLV/555/2010 Rady Gminy Chełmiec z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Chełmiec II" w Gminie Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-22

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów objętych planem – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chomranice, Klęczany, Marcinkowice i Rdziostów

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXXIV/598/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec IV” w Gminie Chełmiec – we wsi Chomranice, Klęczany, Marcinkowice i Rdziostów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” dla terenów objętych planem w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wielopole, Wielogłowy, Dąbrowa, Kurów

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXXIV/597/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec w sołectwach: Wielopole-Wielogłowy-Dąbrowa-Kurów.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Paszyn i Piątkowa

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXXIV/596/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn i Piątkowa.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy” w wysokości 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Biczyce Górne i Chełmiec

Kategoria: gm. Chełmiec

mpzpUchwała nr XXXIV/595/2013 Rady Gminy Chełmiec z dnia 10 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec II” w Gminie Chełmiec – we wsiach: Biczyce Górne i Chełmiec.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-17

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 „ustawy”: dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 10 %, dla terenu usług komercyjnych – 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


EasyTagCloud v2.4 Free