68 planów oznaczono "Gdańsk"

Wyników 31 - 60 z 68

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku - Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie

Kategoria: gm. Kolbudy

mpzpUchwała nr XXXVII/278/2013 Rady Gminy Kolbudy z dnia 24 września 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w sąsiedztwie obwodnicy trójmiejskiej oraz składowiska odpadów komunalnych w Gdańsku - Szadółki, na terenie obrębu Kowale i w części obrębu Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk dla rejonu ulicy Polanki - Zachód III

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XLI/897/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Polanki - Zachód III w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-22

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XLI/898/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz Górny rejon ulic Partyzantów, Sosnowej, Podleśnej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-09-25

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Stogi Portowe - przedłużenie ulicy Kaczeńce

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXIX/866/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe przedłużenie ulicy Kaczeńce w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Wyspa Sobieszewska - ul. Turystyczna, Falowa, Przegalińska

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXIX/864/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspy Sobieszewskiej w rejonie ulic Turystycznej, Falowej i Przegalińskiej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-05

Zobacz treść planu (PDF).

Gdańsk - geoportal - serwis mapowy 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Pas Nadrmorski - rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXIX/865/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pas Nadmorski rejon ciągu pieszego na przedłużeniu alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-30

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Jelitkowo - rejon pętli tramwajowej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXVIII/827/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon pętli tramwajowej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-05

Zobacz treść planu (PDF).

Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXVII/797/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno - rejon ulic Kartuskiej i Smęgorzyńskiej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-04

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Stogi Mieszkaniowe - ul. Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXVIII/828/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Stryjewskiego, Falck-Polonusa, Tamka w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-01

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Brzeźno - ul. Dworska

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXVIII/826/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno - fragment pasa drogowego ulicy Dworskiej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-01

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Piecki - Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXV/749/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piecki - Diabełkowo, rejon ul. Czubińskiego, Wileńskiej i Suwalskiej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-10

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Kolonii Zręby

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXVI/777/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce - rejon ulic Kartuskiej i Kolonii Zręby w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-07

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXIV/724/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stogi Portowe - torowisko w rejonie Nabrzeża Przemysłowego w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Ujeścisko - rejon ul. Dąbrówki i Królowej Jadwigi

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXIV/723/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko rejon ulic Dąbrówki i Królowej Jadwigi w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-27

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gdańsk - Łostowice - ul. Michonia

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXV/751/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Gdańska w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Łostowice rejon ulicy Michonia w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-20

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


MPZP Gdańsk - Velodrom na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXII/662/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-28

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


MPZP Gdańsk - Jelitkowo - rejon ul. Jelitkowskiej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXIII/703/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo rejon ulicy Jelitkowskiej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Zobacz treść planu (PDF).

Gdańsk - geoportal - serwis mapowy 


MPZP Gdańsk - Orunia Górka - rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXII/661/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Orunia Górna rejon ulicy Kurierów Armii Krajowej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-14

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


MPZP Gdańsk - Ujeścisko - część wschodnia

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXII/663/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko część wschodnia w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-08

Zobacz treść planu (PDF).

 Gdańsk - geoportal - serwis mapowy


MPZP Gdańsk - Matemblewo - kościółw pw. Matki Bożej Brzemiennej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXI/637/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matemblewo rejon kościoła pw. Matki Bożej Brzemiennej w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-12-13

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Matarnia - przy lotnisku

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXI/636/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia - przy lotnisku w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-30

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXXI/638/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz osiedle Strzyża rejon placu marsz. Józefa Piłsudskiego w mieście Gdańsku


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-29

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Kiełpino Górne - rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXX/609/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpino Górne - rejon cmentarza przy ulicy Otomińskiej w mieście Gdańsku.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-20

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Jasień południe

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXX/610/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień południe w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-31

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Stare Miasto - Osiek - rejon ulic Panieńskiej i Browarnej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXX/608/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto-Osiek-rejon ulic Panieńskiej i Browarnej w mieście Gdańsku


Data uchwalenia: 2012-09-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-25

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXIX/576/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port rejon placu ks. Jana Gustkowicza w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Kokoszki - rejon ulic Azaliowej i Kalinowej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXIX/578/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulic Azaliowej i Kalinowej w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Kokoszki - rejon ulicy Maszynowej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXIX/577/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kokoszki rejon ulicy Maszynowej w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Stare Miasto - rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXIX/579/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto-rejon ulic Łagiewniki i Rybaki Górne w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-08-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-10-09

Zobacz treść planu (PDF).

 


MPZP Gdańsk - Oliwa Górna - rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej

Kategoria: gm. Gdańsk

mpzpUchwała nr XXVII/524/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Dickmana i Bitwy Oliwskiej w mieście Gdańsku.


Data uchwalenia: 2012-05-31
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-07-19

Zobacz treść planu (PDF).

 


EasyTagCloud v2.4 Free