77 planów oznaczono "Gorlice"

Wyników 31 - 60 z 77

MPZP Ropica Polska - część działek Nr 643/2, 643/3, część działek Nr 990/2, 990/3, część działki Nr 1036/1, działka Nr 1056/1, działka Nr 781/4

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/105/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 1 część działek Nr 643/2, 643/3, część działek Nr 990/2, 990/3, część działki Nr 1036/1, działka Nr 1056/1, działka Nr 781/4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1MN, 2   MN, 3   MN, 4   MN, 5   MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Ropica Polska - działka Nr 13/1

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/106/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 2 działka Nr 13/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stróżówka - część działki Nr 2, część działek Nr 65, 66/1, 66/2, część działki Nr 199 (część działki Nr 199/2 po nowym podziale), część działki Nr 239/2, działka Nr 351/3, działka Nr 487/1, część działki Nr 830, część działek Nr 835 i 836 (działki Nr

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/107/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 2, część działek Nr 65, 66/1, 66/2, część działki Nr 199 (część działki Nr 199/2 po nowym podziale), część działki Nr 239/2, działka Nr 351/3, działka Nr 487/1, część działki Nr 830, część działek Nr 835 i 836 (działki Nr 835/2 i 836/2 wg nowego podziału).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN, 2   MN/k1, 3   MN, 4   MN/p, 5   MN/p, 6   MN, 7   MN/o, 8   MN, w   wysokości 10%, dla terenów 5   ZN, 7   ZN, 5   KD, w   wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stróżówka - część działki Nr 452/3

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/108/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 452/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/U/p, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stróżówka - działki: 413/1, 413/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/109/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działek Nr 413/1, 413/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów ML/o, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stróżówka - działka 34/1

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/110/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka część działki Nr 34/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów U, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stróżówka (plany A, B) część działki Nr 895/5

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/111/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B) część działki Nr 895/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Stróżówka - (plany A, B) działki Nr 10/1, 27/1

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/112/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka (plany A, B) działki Nr 10/1, 27/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Szymbark 1 działki Nr 1125/1, 1125/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/113/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 działki Nr 1125/1, 1125/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów U/k, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Szymbark - działki: 79/2, 528/1, 528/3, 1247/2, 1955/1, 1864/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/114/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 część działki Nr 79/2, część działki Nr 528/1 (część działki Nr 528/3 wg projektu podziału), część działki Nr 1247/2, część działki Nr 1955/1, część działki Nr 1864/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN/o, 2   MN, 3   MN, 4   MN/k, 5   MN/o w   wysokości 10%, dla terenów 5   ZN w   wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Szymbark - działka 212

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/115/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 część działki Nr 212.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planu, dla terenów MN/o, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Szymbark - działka: 640/1, 1713/1, 2045/1, 1553/1

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/116/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Szymbark (plany A, B) część działki Nr 640/1, część działki Nr 1713/1, część działki Nr 2045/1, część działki Nr 1553/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN/k1, 2   MN/o, 3   MN, 4   MN/k1, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Zagórzany - działki: 1317, 1317/1, 1317/2, 1173/5, 1864, 1948/1, 1948/2, 1948/3, 1972/2, 1987/1, 1952/4, 1952/5

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/117/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany część działki Nr 1317 (część działek Nr 1317/1, 1317/2 wg nowego podziału), część działki Nr 1173/5, część działki Nr 1864, część działek Nr 1948/1, 1948/2, 1948/3, część działki Nr 1972/2, część działki Nr 1987/1, część działek Nr 1952/4, 1952/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN, 2   MN/k1, 3   MN, 4   MN, 4   MN/k, 5   MN/k, 6   MN/k, 7   MN, w   wysokości 10%, dla terenów 2   KDW w   wysokości 2%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Zagórzany - działki: 826, 2096/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XIII/118/12 Rady Gminy Gorlice z dnia 16 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 826, działka Nr 2096/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-27

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w   stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w   wyniku uchwalenia planów, dla terenów 1   MN/k1 i   2 MN/k1, w   wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 (zmiana 2012-04-26)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 214/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 4, przyjętego uchwałą Nr 362/XXXIX/2005 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2005 r. ze zmianami.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Gorlice – Plan Nr 3 (zmiana 2012-04-26)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 215/XVIII/2012 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-26

Zobacz treść planu (PDF)

 


MPZP Gorlice – Plan Nr 3 (zmiana 2011-10-24)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 145/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. ze zmianami.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-24

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Gorlice – Plan Nr 2 (zmiana 2011-10-24)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 144/XII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 29 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE - PLAN NR 2, przyjętego uchwałą Nr 502/LII/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 21 września 2006 r. ze zmianami.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-24

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 126/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla części działki Nr 532.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN/o w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4 V (data publikacji: 2011-05-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 125/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 427.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice- Plan Nr 4 (data publikacji: 2011-09-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 129/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miasto Gorlice- Plan Nr 4" dla części działki Nr 36/22 (działka Nr 36/26 po podziale).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4 II (data publikacji: 2011-09-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 130/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 702/9 i 702/12.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 2 (data publikacji: 2011-09-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 127/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 2” dla części działki Nr 249.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Gorlice – Plan Nr 4 dla działki Nr 546/28

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 128/XI/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 546/28.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów P w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4 (data publikacji: 2011-05-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 76/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 183.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4 II (data publikacji:2011-05-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 213.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4 III (data publikacji: 2011-05-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 75/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla działki Nr 306/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 3 (data publikacji: 2011-05-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 79/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 3” dla działek Nr 35/16, 36, 37 i 40.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów U w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice – Plan Nr 4IV (data publikacji: 2011-05-20)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 78/VIII/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice – Plan Nr 4” dla części działki Nr 330/5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-20

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów MN w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gorlice

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr 509/LVII/2010 Rady Miasta Gorlice z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "MIASTO GORLICE - PLAN NR 4" dla działki Nr 426/10.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów PPn w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)


EasyTagCloud v2.4 Free