77 planów oznaczono "Gorlice"

Wyników 61 - 77 z 77

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szymbark, część działki nr 1928

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/363/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark część działki nr 1928.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN/o wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wielkości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szymbark, 1 i 2 działka Nr 217, część działki Nr 870, działka Nr 815, działka Nr 1381

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/362/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Szymbark 1 i 2 działka Nr 217, część działki Nr 870, działka Nr 815, działka Nr 1381.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN, MN/o i MN/k1 wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Załącznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróżówka, ( plany A, B ) działka nr 515

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/361/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Stróżówka ( plany A, B ) działka nr 515.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wielkości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stróżówka, działka nr 600/1, działka nr 488/1, działka nr 268 i część działki nr 970/3, część działki nr 293 (część działki nr 293/2 wg nowego podziału)

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/360/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Stróżówka działka nr 600/1, działka nr 488/1, działka nr 268 i część działki nr 970/3, część działki nr 293 (część działki nr 293/2 wg nowego podziału).


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów 1 MN/k1, 2 MN, 3 MN, 4 MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów w wielkości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Załącznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zagórzany, (plany A, B, C, D) działka Nr 250

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/366/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) działka Nr 250.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu dla terenów RPU/MN/k1 w wielkości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zagórzany, (plany A, B, C, D) część działki Nr 128/4

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/365/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Zagórzany (plany A, B, C, D) część działki Nr 128/4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zagórzany, działka Nr 480, część działki Nr 1820/4

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/364/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Zagórzany działka Nr 480, część działki Nr 1820/4.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dominikowice, część działki Nr 666/2, działka Nr 395/2

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/352/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice część działki Nr 666/2, działka Nr 395/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów MN w wysokości 10% i dla terenów MN/U w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bystra, część działki nr 324 i 325/1

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/351/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Bystra część działki nr 324 i 325/1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ropica Polska 1, działki nr 226 i 244, działka nr 567/3

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/359/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Ropica Polska 1 działki nr 226 i 244, działka nr 567/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Załącznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwiatonowice, działka Nr 751

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/358/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice działka Nr 751.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN/ML/k1 wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dominikowice, działka nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/353/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Dominikowice działka nr 1314/1 i część działki Nr 1315/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwiatonowice, działki Nr 631, 632, 633, 634, 635

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/357/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kwiatonowice działki Nr 631, 632, 633, 634, 635.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów RPU/MN/k1 wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kwiatonowice, działka nr 659

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/356/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kwiatonowice działka nr 659.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN/k1 wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kobylanka, (plany A B C) działka Nr 1229

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/355/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice II – wieś Kobylanka (plany A B C) działka Nr 1229.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kobylanka, działka Nr 1330/2, część działki Nr 966/4, część działki Nr 26

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXIX/354/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Kobylanka działka Nr 1330/2, część działki Nr 966/4, część działki Nr 26.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-17

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN, MN/k i U/P/k wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu - 15%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dominikowice, działka nr 1462/30

Kategoria: gm. Gorlice

mpzpUchwała nr XXXV/316/10 Rady Gminy Gorlice z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorlice – wieś Dominikowice działka nr 1462/30.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-01

Renta planistyczna:

Ustala dla terenów MN/U wysokość opłaty, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF)


EasyTagCloud v2.4 Free