38 planów oznaczono "Jasienica"

Wyników 31 - 38 z 38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne – dz. nr: 473/2

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/440/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne – dz. nr: 473/2.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Górne – działka nr: 313/17

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/439/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Górne – działka nr: 313/17.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załacznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudzica – działka nr: 3/22

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/445/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – działka nr: 3/22.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzecze Dolne – dz. Nr: 301/1, 301/2, 301/3

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/438/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Międzyrzecze Dolne – dz. Nr: 301/1, 301/2, 301/3.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica - część działki nr 550/16

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVII/457/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 15 lipca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica - część działki nr 550/16.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-14

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych planem w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasienica – części działki nr 1370/25

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLVI/426/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Jasienica – części działki nr 1370/25.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-22

Renta planistyczna:

Dla terenów objętych zmianą z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe i komunikację ustala się stawkę 20% służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Rudzica – pgr nr: 349/9

Kategoria: gm. Jasienica

mpzpUchwała nr XLIV/410/10 Rady Gminy Jasienica z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica dla sołectwa Rudzica – pgr nr: 349/9.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-24

Renta planistyczna:

Ustala się  stawkę  procentową  służącą  naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętej planem w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


MPZP Jasienica i Tłuszczu

Kategoria: gm. Tłuszcz

mpzpUchwała nr IV/29/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tłuszcz (obszar pozamiejski) dla części miejscowości Jasienica.


Data uchwalenia: 2011-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf


EasyTagCloud v2.4 Free