31 planów oznaczono "Kamienna Góra"

Wyników 31 - 31 z 31

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kamienna Góra - ul. Papieża Jana Pawła II, Mostowa

Kategoria: gm. Kamienna Góra

mpzp uchwała nr XXVI/154/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II i Mostowej w Kamiennej Górze


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-06

Zobacz treść planu (PDF).


EasyTagCloud v2.4 Free