32 planów oznaczono "Korzenna"

Wyników 31 - 32 z 32

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mogilno

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XLVII/328/2010 Rady Gminy Korzenna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna obejmującego miejscowość Mogilno w rejonie działek nr 330/1, 340/1, 338, 349, 350/1, 351/1, 339 w zakresie określonym uchwałami Rady Gminy Korzenna Nr XX/119/2008 i Nr XXXI/208/2009.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-07

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Korzenna Nr 1

Kategoria: gm. Korzenna

mpzpUchwała nr XXXV/294/2013 Rady Gminy Korzenna z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korzenna pod nazwą „Nr 1 – Korzenna”


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-28

Zobacz treść planu (PDF)

 


EasyTagCloud v2.4 Free