85 planów oznaczono "Kraków"

Wyników 61 - 85 z 85

MPZP Kraków - Osiedle Łokietka

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XXIV/314/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedle Łokietka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-18

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


MPZP Kraków - TS Wisła

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XXIII/292/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „TS Wisła”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-09-29

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Fort Skała II

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Swoszowice - Wschód (opublikowano: 2011-08-09)

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XXI/243/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice - Wschód”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-09

Zobacz treść planu (PDF)

1_SWOSZ_WSCH_PROJEKT_PLANU_UCHWALA_150dpi.pdf
2_SWOSZ_WSCH_PROJEKT_PLANU_WOD_KAN_UCHWALA_150dpi.pdf
3_SWOSZ_WSCH_EL_GAZP_UCHWALA_150dpi.pdf

SKOROWIDZ_SEKCJI_ZAŁ_1.tif

1-001.tif
1-002.tif
1-003.tif
1-004.tif
1-005.tif
1-006.tif
1-007.tif
1-008.tif
1-009.tif
1-010.tif
1-011.tif
1-012.tif
1-013.tif
1-014.tif
1-015.tif
1-016.tif
1-017.tif
1-018.tif
1-019.tif
1-020.tif
1-021.tif
1-022.tif
1-023.tif
1-024.tif
1-025.tif
1-026.tif
1-027.tif
1-028.tif
1-029.tif
1-030.tif
1-031.tif
1-032.tif
1-033.tif
1-034.tif
1-035.tif
1-036.tif
1-037.tif
1-038.tif
1-039.tif
1-040.tif
1-041.tif
1-042.tif
1-043.tif
1-044.tif
1-045.tif

SKOROWIDZ_SEKCJI_ZAŁ_2.tif

2-001.tif
2-002.tif
2-003.tif
2-004.tif
2-005.tif
2-006.tif
2-007.tif
2-008.tif
2-009.tif
2-010.tif
2-011.tif
2-012.tif
2-013.tif
2-014.tif
2-015.tif
2-016.tif
2-017.tif
2-018.tif
2-019.tif
2-020.tif
2-021.tif
2-022.tif
2-023.tif
2-024.tif
2-025.tif
2-026.tif
2-027.tif
2-028.tif
2-029.tif
2-030.tif
2-031.tif
2-032.tif
2-033.tif
2-034.tif
2-035.tif
2-036.tif
2-037.tif
2-038.tif
2-039.tif
2-040.tif
2-041.tif
2-042.tif
2-043.tif
2-044.tif
2-045.tif

SKOROWIDZ_SEKCJI_ZAŁ_3.tif

3-001.tif
3-002.tif
3-003.tif
3-004.tif
3-005.tif
3-006.tif
3-007.tif
3-008.tif
3-009.tif
3-010.tif
3-011.tif
3-012.tif
3-013.tif
3-014.tif
3-015.tif
3-016.tif
3-017.tif
3-018.tif
3-019.tif
3-020.tif
3-021.tif
3-022.tif
3-023.tif
3-024.tif
3-025.tif
3-026.tif
3-027.tif
3-028.tif
3-029.tif
3-030.tif
3-031.tif
3-032.tif
3-033.tif
3-034.tif
3-035.tif
3-036.tif
3-037.tif
3-038.tif
3-039.tif
3-040.tif
3-041.tif
3-042.tif
3-043.tif
3-044.tif
3-045.tif

 


MPZP Wzgórze Św. Bronisławy II

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Przegorzały – Dolina Wisły

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XVI/177/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoobszaru „Przegorzały – Dolina Wisły”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-27

Zobacz treść planu (PDF)

zalacznik1.pdf
załącznik2.pdf
zalacznik3.pdf


MPZP Swoszowice - Uzdrowisko

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XII/130/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Swoszowice Uzdrowisko ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-19

Zobacz treść planu (PDF)


zalacznik_1.pdf
zalacznik_2.pdf
zalacznik_3.pdf
załącznik 4.pdf


MPZP Kraków - Stare Miasto (opublikowano: 2011-05-17)

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr XII/131/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Stare Miasto".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-17

Zobacz treść planu (PDF)


Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf


MPZP Wadów - Węgrzynowice

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CXV/1552/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Wadów-Węgrzynowice”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-08

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów MN1, MN2, MW1, MW2, MU, U, U/ZP, PU – 30%;

2) dla pozostałych terenów – 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

skorowidz_sekcji.tif

1_1.tif
1_2.tif
1_3.tif
1_4.tif
1_5.tif
1_6.tif
1_7.tif
1_8.tif
1_9.tif
1_10.tif
1_11.tif
1_12.tif
1_13.tif
1_14.tif
1_15.tif
1_16.tif
1_17.tif
1_18.tif
1_19.tif
1_20.tif
1_21.tif
1_22.tif
1_23.tif
1_24.tif
1_25.tif
1_26.tif
1_27.tif
1_28.tif
1_29.tif
1_30.tif
1_31.tif
1_32.tif
1_33.tif
1_34.tif
1_35.tif
1_36.tif
1_37.tif
1_38.tif
1_39.tif
1_40.tif
1_41.tif
1_42.tif
1_43.tif
1_44.tif
1_45.tif
1_46.tif
1_47.tif
1_48.tif
1_49.tif
1_50.tif
1_51.tif
1_52.tif
1_53.tif
1_54.tif
1_55.tif
1_56.tif
1_57.tif
1_58.tif
1_59.tif
1_60.tif
1_61.tif
1_62.tif
1_63.tif
1_64.tif
1_65.tif
1_66.tif
1_67.tif
1_68.tif
1_69.tif
1_70.tif
1_71.tif
1_72.tif
1_73.tif
1_74.tif
1_75.tif
1_76.tif
1_77.tif
1_78.tif
1_79.tif
1_80.tif
1_81.tif
1_82.tif
1_83.tif
1_84.tif
1_85.tif
1_86.tif
1_87.tif
1_88.tif
1_89.tif
1_90.tif
1_91.tif

skorowidz_sekcji.tif

2_1.tif
2_2.tif
2_3.tif
2_4.tif
2_5.tif
2_6.tif
2_7.tif
2_8.tif
2_9.tif
2_10.tif
2_11.tif
2_12.tif
2_13.tif
2_14.tif
2_15.tif
2_16.tif
2_17.tif
2_18.tif
2_19.tif
2_20.tif
2_21.tif
2_22.tif
2_23.tif
2_24.tif
2_25.tif
2_26.tif
2_27.tif
2_28.tif
2_29.tif
2_30.tif
2_31.tif
2_32.tif
2_33.tif
2_34.tif
2_35.tif
2_36.tif
2_37.tif
2_38.tif
2_39.tif
2_40.tif
2_41.tif
2_42.tif
2_43.tif
2_44.tif
2_45.tif
2_46.tif
2_47.tif
2_48.tif
2_49.tif
2_50.tif
2_51.tif
2_52.tif
2_53.tif
2_54.tif
2_55.tif
2_56.tif
2_57.tif
2_58.tif
2_59.tif
2_60.tif
2_61.tif
2_62.tif
2_63.tif
2_64.tif
2_65.tif
2_66.tif
2_67.tif
2_68.tif
2_69.tif
2_70.tif
2_71.tif
2_72.tif
2_73.tif
2_74.tif
2_75.tif
2_76.tif
2_77.tif
2_78.tif
2_79.tif
2_80.tif
2_81.tif
2_82.tif
2_83.tif
2_84.tif
2_85.tif
2_86.tif
2_87.tif
2_88.tif
2_89.tif
2_90.tif
2_91.tif

 


MPZP Kraków - Stare Miasto

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CXV/1546/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Stare Miasto”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-02

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik5.pdf
zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf

Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf

przegladowka-zal1.tif
przeglądówka-zal1.tif

1-zal1.tif
2-zal1.tif
3-zal1.tif
4-zal1.tif
5-zal1.tif
6-zal1.tif
7-zal1.tif
8-zal1.tif
9-zal1.tif
10-zal1.tif
11-zal1.tif
12-zal1.tif
13-zal1.tif
14-zal1.tif
15-zal1.tif
16-zal1.tif
17-zal1.tif
18-zal1.tif
19-zal1.tif
20-zal1.tif
21-zal1.tif
22-zal1.tif
23-zal1.tif
24-zal1.tif
25-zal1.tif
26-zal1.tif
27-zal1.tif
28-zal1.tif
29-zal1.tif
30-zal1.tif
31-zal1.tif
32-zal1.tif
33-zal1.tif
34-zal1.tif
35-zal1.tif
36-zal1.tif
37-zal1.tif
38-zal1.tif
39-zal1.tif
40-zal1.tif
41-zal1.tif
42-zal1.tif

przegladowka-zal2.tif

1-zal2.tif
2-zal2.tif
3-zal2.tif
4-zal2.tif
5-zal2.tif
6-zal2.tif
7-zal2.tif
8-zal2.tif
9-zal2.tif
10-zal2.tif
11-zal2.tif
12-zal2.tif
13-zal2.tif
14-zal2.tif
15-zal2.tif
16-zal2.tif
17-zal2.tif
18-zal2.tif
19-zal2.tif
20-zal2.tif
21-zal2.tif
22-zal2.tif
23-zal2.tif
24-zal2.tif
25-zal2.tif
26-zal2.tif
27-zal2.tif
28-zal2.tif
29-zal2.tif
30-zal2.tif
31-zal2.tif
32-zal2.tif
33-zal2.tif
34-zal2.tif
35-zal2.tif
36-zal2.tif
37-zal2.tif
38-zal2.tif
39-zal2.tif
40-zal2.tif
41-zal2.tif
42-zal2.tif

przegladowka-zal3.tif

1-zal3.tif
2-zal3.tif
3-zal3.tif
4-zal3.tif
5-zal3.tif
6-zal3.tif
7-zal3.tif
8-zal3.tif
9-zal3.tif
10-zal3.tif
11-zal3.tif
12-zal3.tif
13-zal3.tif
14-zal3.tif
15-zal3.tif
16-zal3.tif
17-zal3.tif
18-zal3.tif
19-zal3.tif
20-zal3.tif
21-zal3.tif
22-zal3.tif
23-zal3.tif
24-zal3.tif
25-zal3.tif
26-zal3.tif
27-zal3.tif
28-zal3.tif
29-zal3.tif
30-zal3.tif
31-zal3.tif
32-zal3.tif
33-zal3.tif
34-zal3.tif
35-zal3.tif
36-zal3.tif
37-zal3.tif
38-zal3.tif
39-zal3.tif
40-zal3.tif
41-zal3.tif
42-zal3.tif

przegladowka-zal4.tif

1-zal4.tif
2-zal4.tif
3-zal4.tif
4-zal4.tif
5-zal4.tif
6-zal4.tif
7-zal4.tif
8-zal4.tif
9-zal4.tif
10-zal4.tif
11-zal4.tif
12-zal4.tif
13-zal4.tif
14-zal4.tif
15-zal4.tif
16-zal4.tif
17-zal4.tif
18-zal4.tif
19-zal4.tif
20-zal4.tif
21-zal4.tif
22-zal4.tif
23-zal4.tif
24-zal4.tif
25-zal4.tif
26-zal4.tif
27-zal4.tif
28-zal4.tif
29-zal4.tif
30-zal4.tif
31-zal4.tif
32-zal4.tif
33-zal4.tif
34-zal4.tif
35-zal4.tif
36-zal4.tif
37-zal4.tif
38-zal4.tif
39-zal4.tif
40-zal4.tif
41-zal4.tif
42-zal4.tif

przegladowka-zal1.jpg

1-zal1.jpg
2-zal1.jpg
3-zal1.jpg
4-zal1.jpg
5-zal1.jpg
6-zal1.jpg
7-zal1.jpg
8-zal1.jpg
9-zal1.jpg
10-zal1.jpg
11-zal1.jpg
12-zal1.jpg
13-zal1.jpg
14-zal1.jpg
15-zal1.jpg
16-zal1.jpg
17-zal1.jpg
18-zal1.jpg
19-zal1.jpg
20-zal1.jpg
21-zal1.jpg
22-zal1.jpg
23-zal1.jpg
24-zal1.jpg
25-zal1.jpg
26-zal1.jpg
27-zal1.jpg
28-zal1.jpg
29-zal1.jpg
30-zal1.jpg
31-zal1.jpg
32-zal1.jpg
33-zal1.jpg
34-zal1.jpg
35-zal1.jpg
36-zal1.jpg
37-zal1.jpg
38-zal1.jpg
39-zal1.jpg
40-zal1.jpg
41-zal1.jpg
42-zal1.jpg

przegladowka-zal2.jpg

1-zal2.jpg
2-zal2.jpg
3-zal2.jpg
4-zal2.jpg
5-zal2.jpg
6-zal2.jpg
7-zal2.jpg
8-zal2.jpg
9-zal2.jpg
10-zal2.jpg
11-zal2.jpg
12-zal2.jpg
13-zal2.jpg
14-zal2.jpg
15-zal2.jpg
16-zal2.jpg
17-zal2.jpg
18-zal2.jpg
19-zal2.jpg
20-zal2.jpg
21-zal2.jpg
22-zal2.jpg
23-zal2.jpg
24-zal2.jpg
25-zal2.jpg
26-zal2.jpg
27-zal2.jpg
28-zal2.jpg
29-zal2.jpg
30-zal2.jpg
31-zal2.jpg
32-zal2.jpg
33-zal2.jpg
34-zal2.jpg
35-zal2.jpg
36-zal2.jpg
37-zal2.jpg
38-zal2.jpg
39-zal2.jpg
40-zal2.jpg
41-zal2.jpg
42-zal2.jpg

przegladowka-zal3.jpg

1-zal3.jpg
2-zal3.jpg
3-zal3.jpg
4-zal3.jpg
5-zal3.jpg
6-zal3.jpg
7-zal3.jpg
8-zal3.jpg
9-zal3.jpg
10-zal3.jpg
11-zal3.jpg
12-zal3.jpg
13-zal3.jpg
14-zal3.jpg
15-zal3.jpg
16-zal3.jpg
17-zal3.jpg
18-zal3.jpg
19-zal3.jpg
20-zal3.jpg
21-zal3.jpg
22-zal3.jpg
23-zal3.jpg
24-zal3.jpg
25-zal3.jpg
26-zal3.jpg
27-zal3.jpg
28-zal3.jpg
29-zal3.jpg
30-zal3.jpg
31-zal3.jpg
32-zal3.jpg
33-zal3.jpg
34-zal3.jpg
35-zal3.jpg
36-zal3.jpg
37-zal3.jpg
38-zal3.jpg
39-zal3.jpg
40-zal3.jpg
41-zal3.jpg
42-zal3.jpg

przegladowka-zal4.jpg

1-zal4.jpg
2-zal4.jpg
3-zal4.jpg
4-zal4.jpg
5-zal4.jpg
6-zal4.jpg
7-zal4.jpg
8-zal4.jpg
9-zal4.jpg
10-zal4.jpg
11-zal4.jpg
12-zal4.jpg
13-zal4.jpg
14-zal4.jpg
15-zal4.jpg
16-zal4.jpg
17-zal4.jpg
18-zal4.jpg
19-zal4.jpg
20-zal4.jpg
21-zal4.jpg
22-zal4.jpg
23-zal4.jpg
24-zal4.jpg
25-zal4.jpg
26-zal4.jpg
27-zal4.jpg
28-zal4.jpg
29-zal4.jpg
30-zal4.jpg
31-zal4.jpg
32-zal4.jpg
33-zal4.jpg
34-zal4.jpg
35-zal4.jpg
36-zal4.jpg
37-zal4.jpg
38-zal4.jpg
39-zal4.jpg
40-zal4.jpg
41-zal4.jpg
42-zal4.jpg

 


MPZP Kraków - ulica 8 Pułku Ułanów

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Tyniec – Wschód

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Swoszowice - Południe

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Mogiła

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CXV/1555/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Mogiła".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-23

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu:

1) dla terenów 1-7MN1.1, 1-9MN1.2, 1-3MN1.3, 1-25MN1.4, 1-19MN2, 1-6MN3.1, MN3.2, 1-2MN4, MN5, 1-7MN6, 1-18MU1.1, 1-7MU1.2, 1-4MU2.1, 1-2MU2.2, MU3.1, 1-4U1, 1-3U2 - 30%,

2) dla pozostałych terenów – 10%

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

1_skorowidz+sekcji.tif

1_1.tif
1_2.tif
1_3.tif
1_4.tif
1_5.tif
1_6.tif
1_7.tif
1_8.tif
1_9.tif
1_10.tif
1_11.tif
1_12.tif
1_13.tif
1_14.tif
1_15.tif
1_16.tif
1_17.tif
1_18.tif
1_19.tif
1_20.tif
1_21.tif
1_22.tif
1_23.tif
1_24.tif
1_25.tif
1_26.tif
1_27.tif
1_28.tif
1_29.tif
1_30.tif
1_31.tif
1_32.tif
1_33.tif
1_34.tif
1_35.tif
1_36.tif
1_37.tif
1_38.tif
1_39.tif
1_40.tif
1_41.tif
1_42.tif
1_43.tif
1_44.tif
1_45.tif
1_46.tif
1_47.tif
1_48.tif
1_49.tif
1_50.tif
1_51.tif
1_52.tif
1_53.tif
1_54.tif

2_skorowidz_sekcji.tif

2_1.tif
2_2.tif
2_3.tif
2_4.tif
2_5.tif
2_6.tif
2_7.tif
2_8.tif
2_9.tif
2_10.tif
2_11.tif
2_12.tif
2_13.tif
2_14.tif
2_15.tif
2_16.tif
2_17.tif
2_18.tif
2_19.tif
2_20.tif
2_21.tif
2_22.tif
2_23.tif
2_24.tif
2_25.tif
2_26.tif
2_27.tif
2_28.tif
2_29.tif
2_30.tif
2_31.tif
2_32.tif
2_33.tif
2_34.tif
2_35.tif
2_36.tif
2_37.tif
2_38.tif
2_39.tif
2_40.tif
2_41.tif
2_42.tif
2_43.tif
2_44.tif
2_45.tif
2_46.tif
2_47.tif
2_48.tif
2_49.tif
2_50.tif
2_51.tif
2_52.tif
2_53.tif
2_54.tif

 


MPZP Opatkowice - Północ

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CXIV/1539/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opatkowice - Północ”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-05

Renta planistyczna:

Stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, ustala się w wysokości 30% dla terenów w obszarze opracowania planu.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf
zal_1.pdf

2z3.jpg 3z3.jpg
4z3.jpg
5z3.jpg
6z3.jpg
7z3.jpg
8z3.jpg

zal_1_skorowidz.tif

zal_1-001.tif
zal_1-002.tif
zal_1-003.tif
zal_1-004.tif
zal_1-005.tif
zal_1-006.tif
zal_1-007.tif
zal_1-008.tif
zal_1-009.tif
zal_1-010.tif
zal_1-011.tif
zal_1-012.tif
zal_1-013.tif
zal_1-014.tif
zal_1-015.tif
zal_1-016.tif
zal_1-017.tif
zal_1-018.tif
zal_1-019.tif
zal_1-020.tif
zal_1-021.tif

zal_2_skorowidz.tif

zal_2-001.tif
zal_2-002.tif
zal_2-003.tif
zal_2-004.tif
zal_2-005.tif
zal_2-006.tif
zal_2-007.tif
zal_2-008.tif
zal_2-009.tif
zal_2-010.tif
zal_2-011.tif
zal_2-012.tif
zal_2-013.tif
zal_2-014.tif
zal_2-015.tif
zal_2-016.tif
zal_2-017.tif
zal_2-018.tif
zal_2-019.tif
zal_2-020.tif
zal_2-021.tif


MPZP Kraków - Myśliwska

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Wróblowice

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Wadowicka - Tischnera

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Kraków - Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej - Zachód

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwala nr CVIII/1458/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Linia tramwajowa od pętli Krowodrza Górka do Górki Narodowej - Zachód” w Krakowie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-22

Renta planistyczna:

Ustala się, dla wszystkich terenów objętych planem, w których wartość nieruchomości wzrosła w związku z jego uchwaleniem, stawkę procentową, stanowiącą podstawę do naliczenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf

1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala_skorowidz.tif

1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-001.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-002.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-003.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-004.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-005.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-006.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-007.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-008.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-009.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-010.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-011.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-012.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-013.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-014.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-015.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-016.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-017.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-018.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-019.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-020.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-021.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-022.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-023.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-024.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-025.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-026.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-027.tif
1_Linia_Tram_projekt+planu_uchwala-028.tif

2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala_skorowidz.tif

2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-001.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-002.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-003.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-004.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-005.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-006.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-007.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-008.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-009.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-010.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-011.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-012.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-013.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-014.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-015.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-016.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-017.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-018.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-019.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-020.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-021.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-022.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-023.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-024.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-025.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-026.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-027.tif
2_Linia_Tram_projekt+planu_wod_kan_uchwala-028.tif

3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala_skorowidz.tif

3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-001.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-002.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-003.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-004.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-005.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-006.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-007.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-008.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-009.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-010.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-011.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-012.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-013.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-014.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-015.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-016.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-017.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-018.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-019.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-020.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-021.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-022.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-023.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-024.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-025.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-026.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-027.tif
3_Linia_Tram_projekt+planu_el_gaz_uchwala-028.tif


MPZP Cystersów

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CV/1411/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Cystersów”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-22

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi 30%.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik4.pdf

Zalacznik3.pdf-1.jpg
Zalacznik3.pdf-2.jpg
Zalacznik3.pdf-3.jpg
Zalacznik3.pdf-4.jpg
Zalacznik3.pdf-5.jpg
Zalacznik3.pdf-6.jpg
Zalacznik3.pdf-7.jpg
Zalacznik3.pdf-8.jpg
Zalacznik3.pdf-9.jpg
Zalacznik3.pdf-10.jpg
Zalacznik3.pdf-11.jpg
Zalacznik3.pdf-12.jpg
Zalacznik3.pdf-13.jpg
Zalacznik3.pdf-14.jpg
Zalacznik3.pdf-15.jpg

zal_1-przegladowka.tif
zal_1-001.tif
zal_1-002.tif
zal_1-003.tif
zal_1-004.tif
zal_1-005.tif
zal_1-006.tif
zal_2-przegladowka.tif
zal_2-002.tif
zal_2-003.tif
zal_2-004.tif
zal_2-005.tif
zal_2-006.tif


MPZP Las Wolski

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CIII/1385/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Las Wolski”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-09

Renta planistyczna:

Dla wszystkich terenów wyznaczonych w planie, w związku z jego uchwaleniem ustala się stawkę w wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik nr 3 i 4.pdf

144_projekt+planu_przegladowka.tif

144_projekt+planu-001.tif
144_projekt+planu-002.tif
144_projekt+planu-003.tif
144_projekt+planu-004.tif
144_projekt+planu-005.tif
144_projekt+planu-006.tif
144_projekt+planu-007.tif
144_projekt+planu-008.tif
144_projekt+planu-009.tif
144_projekt+planu-010.tif
144_projekt+planu-011.tif
144_projekt+planu-012.tif
144_projekt+planu-013.tif
144_projekt+planu-014.tif
144_projekt+planu-015.tif
144_projekt+planu-016.tif
144_projekt+planu-017.tif
144_projekt+planu-018.tif
144_projekt+planu-019.tif
144_projekt+planu-020.tif
144_projekt+planu-021.tif
144_projekt+planu-022.tif
144_projekt+planu-023.tif
144_projekt+planu-024.tif
144_projekt+planu-025.tif
144_projekt+planu-026.tif
144_projekt+planu-027.tif
144_projekt+planu-028.tif
144_projekt+planu-029.tif
144_projekt+planu-030.tif
144_projekt+planu-031.tif
144_projekt+planu-032.tif
144_projekt+planu-033.tif
144_projekt+planu-034.tif
144_projekt+planu-035.tif
144_projekt+planu-036.tif
144_projekt+planu-037.tif
144_projekt+planu-038.tif
144_projekt+planu-039.tif
144_projekt+planu-040.tif
144_projekt+planu-041.tif
144_projekt+planu-042.tif
144_projekt+planu-043.tif
144_projekt+planu-044.tif
144_projekt+planu-045.tif
144_projekt+planu-046.tif
144_projekt+planu-047.tif
144_projekt+planu-048.tif
144_projekt+planu-049.tif
144_projekt+planu-050.tif
144_projekt+planu-051.tif
144_projekt+planu-052.tif
144_projekt+planu-053.tif
144_projekt+planu-054.tif
144_projekt+planu-055.tif
144_projekt+planu-056.tif
144_projekt+planu-057.tif
144_projekt+planu-058.tif
144_projekt+planu-059.tif
144_projekt+planu-060.tif
144_projekt+planu-061.tif
144_projekt+planu-062.tif
144_projekt+planu-063.tif
144_projekt+planu-064.tif
144_projekt+planu-065.tif
144_projekt+planu-066.tif

144_infrastruktura_przegladowka.tif

144_infrastruktura-001.tif
144_infrastruktura-002.tif
144_infrastruktura-003.tif
144_infrastruktura-004.tif
144_infrastruktura-005.tif
144_infrastruktura-006.tif
144_infrastruktura-007.tif
144_infrastruktura-008.tif
144_infrastruktura-009.tif
144_infrastruktura-010.tif
144_infrastruktura-011.tif
144_infrastruktura-012.tif
144_infrastruktura-013.tif
144_infrastruktura-014.tif
144_infrastruktura-015.tif
144_infrastruktura-016.tif
144_infrastruktura-017.tif
144_infrastruktura-018.tif
144_infrastruktura-019.tif
144_infrastruktura-020.tif
144_infrastruktura-021.tif
144_infrastruktura-022.tif
144_infrastruktura-023.tif
144_infrastruktura-024.tif
144_infrastruktura-025.tif
144_infrastruktura-026.tif
144_infrastruktura-027.tif
144_infrastruktura-028.tif
144_infrastruktura-029.tif
144_infrastruktura-030.tif
144_infrastruktura-031.tif
144_infrastruktura-032.tif
144_infrastruktura-033.tif
144_infrastruktura-034.tif
144_infrastruktura-035.tif
144_infrastruktura-036.tif
144_infrastruktura-037.tif
144_infrastruktura-038.tif
144_infrastruktura-039.tif
144_infrastruktura-040.tif
144_infrastruktura-041.tif
144_infrastruktura-042.tif
144_infrastruktura-043.tif
144_infrastruktura-044.tif
144_infrastruktura-045.tif
144_infrastruktura-046.tif
144_infrastruktura-047.tif
144_infrastruktura-048.tif
144_infrastruktura-049.tif
144_infrastruktura-050.tif
144_infrastruktura-051.tif
144_infrastruktura-052.tif
144_infrastruktura-053.tif
144_infrastruktura-054.tif
144_infrastruktura-055.tif
144_infrastruktura-056.tif
144_infrastruktura-057.tif
144_infrastruktura-058.tif
144_infrastruktura-059.tif
144_infrastruktura-060.tif
144_infrastruktura-061.tif
144_infrastruktura-062.tif
144_infrastruktura-063.tif
144_infrastruktura-064.tif
144_infrastruktura-065.tif
144_infrastruktura-066.tif


MPZP Grębałów - Lubocza (opublikowano: 2010-07-07)

Kategoria: gm. Kraków

mpzpUchwała nr CIII/1384/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 czerwca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Grębałów - Lubocza".


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-07-07

Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem planu, wynosi dla terenów:
1) MN1, MN1a, MN2, MU1, MU2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, P1, P2 - 30 %,
2) dla pozostałych terenów – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

1+zal.3.jpg
2+zal.3.jpg
3+zal.3.jpg
4+zal.3.jpg
5+zal.3.jpg
6+zal.3.jpg
7+zal.3.jpg
8+zal.3.jpg
9+zal.3.jpg
10+zal.3.jpg
11+zal.3.jpg
12+zal.3.jpg
13+zal.3.jpg
14+zal.3.jpg
15+zal.3.jpg
16+zal.3.jpg
17+zal.3.jpg
18+zal.3.jpg
19+zal.3.jpg
20+zal.3.jpg
21+zal.3.jpg
22+zal.3.jpg
23+zal.3.jpg
24+zal.3.jpg
25+zal.3.jpg
26+zal.3.jpg
27+zal.3.jpg
28+zal.3.jpg
29+zal.3.jpg
30+zal.3.jpg
31+zal.3.jpg
32+zal.3.jpg
33+zal.3.jpg
34+zal.3.jpg
35+zal.3.jpg
36+zal.3.jpg
37+zal.3.jpg
38+zal.3.jpg
39+zal.3.jpg
40+zal.3.jpg
41+zal.3.jpg
42+zal.3.jpg
43+zal.3.jpg
44+zal.3.jpg
45+zal.3.jpg
46+zal.3.jpg
47+zal.3.jpg
48+zal.3.jpg
49+zal.3.jpg
50+zal.3.jpg
51+zal.3.jpg
52+zal.3.jpg
53+zal.3.jpg
54+zal.3.jpg
55+zal.3.jpg
56+zal.3.jpg
57+zal.3.jpg
58+zal.3.jpg
59+zal.3.jpg
60+zal.3.jpg
61+zal.3.jpg
62+zal.3.jpg
63+zal.3.jpg
64+zal.3.jpg
65+zal.3.jpg
66+zal.3.jpg
67+zal.3.jpg
68+zal.3.jpg
69+zal.3.jpg
70+zal.3.jpg
71+zal.3.jpg
72+zal.3.jpg
73+zal.3.jpg
74+zal.3.jpg
75+zal.3.jpg
76+zal.3.jpg
77+zal.3.jpg
78+zal.3.jpg
79+zal.3.jpg
80+zal.3.jpg
82+zal.4.jpg
83+zal.4.jpg
84+zal.4.jpg

159_projekt_planu_kolor_przegladowka.tif

159_projekt_planu_kolor-001.tif
159_projekt_planu_kolor-002.tif
159_projekt_planu_kolor-003.tif
159_projekt_planu_kolor-004.tif
159_projekt_planu_kolor-005.tif
159_projekt_planu_kolor-006.tif
159_projekt_planu_kolor-007.tif
159_projekt_planu_kolor-008.tif
159_projekt_planu_kolor-009.tif
159_projekt_planu_kolor-010.tif
159_projekt_planu_kolor-011.tif
159_projekt_planu_kolor-012.tif
159_projekt_planu_kolor-013.tif
159_projekt_planu_kolor-014.tif
159_projekt_planu_kolor-015.tif
159_projekt_planu_kolor-016.tif
159_projekt_planu_kolor-017.tif
159_projekt_planu_kolor-018.tif
159_projekt_planu_kolor-019.tif
159_projekt_planu_kolor-020.tif
159_projekt_planu_kolor-021.tif
159_projekt_planu_kolor-022.tif
159_projekt_planu_kolor-023.tif
159_projekt_planu_kolor-024.tif
159_projekt_planu_kolor-025.tif
159_projekt_planu_kolor-026.tif
159_projekt_planu_kolor-027.tif
159_projekt_planu_kolor-028.tif
159_projekt_planu_kolor-029.tif
159_projekt_planu_kolor-030.tif
159_projekt_planu_kolor-031.tif
159_projekt_planu_kolor-032.tif
159_projekt_planu_kolor-033.tif
159_projekt_planu_kolor-034.tif
159_projekt_planu_kolor-035.tif
159_projekt_planu_kolor-036.tif
159_projekt_planu_kolor-037.tif
159_projekt_planu_kolor-038.tif
159_projekt_planu_kolor-039.tif
159_projekt_planu_kolor-040.tif
159_projekt_planu_kolor-041.tif
159_projekt_planu_kolor-042.tif
159_projekt_planu_kolor-043.tif
159_projekt_planu_kolor-044.tif
159_projekt_planu_kolor-045.tif
159_projekt_planu_kolor-046.tif
159_projekt_planu_kolor-047.tif
159_projekt_planu_kolor-048.tif
159_projekt_planu_kolor-049.tif
159_projekt_planu_kolor-050.tif
159_projekt_planu_kolor-051.tif
159_projekt_planu_kolor-052.tif
159_projekt_planu_kolor-053.tif
159_projekt_planu_kolor-054.tif

159_infrastruktura_kolor_przegladowka.tif

159_infrastruktura_kolor-001.tif
159_infrastruktura_kolor-002.tif
159_infrastruktura_kolor-003.tif
159_infrastruktura_kolor-004.tif
159_infrastruktura_kolor-005.tif
159_infrastruktura_kolor-006.tif
159_infrastruktura_kolor-007.tif
159_infrastruktura_kolor-008.tif
159_infrastruktura_kolor-009.tif
159_infrastruktura_kolor-010.tif
159_infrastruktura_kolor-011.tif
159_infrastruktura_kolor-012.tif
159_infrastruktura_kolor-013.tif
159_infrastruktura_kolor-014.tif
159_infrastruktura_kolor-015.tif
159_infrastruktura_kolor-016.tif
159_infrastruktura_kolor-017.tif
159_infrastruktura_kolor-018.tif
159_infrastruktura_kolor-019.tif
159_infrastruktura_kolor-020.tif
159_infrastruktura_kolor-021.tif
159_infrastruktura_kolor-022.tif
159_infrastruktura_kolor-023.tif
159_infrastruktura_kolor-024.tif
159_infrastruktura_kolor-025.tif
159_infrastruktura_kolor-026.tif
159_infrastruktura_kolor-027.tif
159_infrastruktura_kolor-028.tif
159_infrastruktura_kolor-029.tif
159_infrastruktura_kolor-030.tif
159_infrastruktura_kolor-031.tif
159_infrastruktura_kolor-032.tif
159_infrastruktura_kolor-033.tif
159_infrastruktura_kolor-034.tif
159_infrastruktura_kolor-035.tif
159_infrastruktura_kolor-036.tif
159_infrastruktura_kolor-037.tif
159_infrastruktura_kolor-038.tif
159_infrastruktura_kolor-039.tif
159_infrastruktura_kolor-040.tif
159_infrastruktura_kolor-041.tif
159_infrastruktura_kolor-042.tif
159_infrastruktura_kolor-043.tif
159_infrastruktura_kolor-044.tif
159_infrastruktura_kolor-045.tif
159_infrastruktura_kolor-046.tif
159_infrastruktura_kolor-047.tif
159_infrastruktura_kolor-048.tif
159_infrastruktura_kolor-049.tif
159_infrastruktura_kolor-050.tif
159_infrastruktura_kolor-051.tif
159_infrastruktura_kolor-052.tif
159_infrastruktura_kolor-053.tif
159_infrastruktura_kolor-054.tif


MPZP Dolina Rudawy – Małe Błonia

Kategoria: gm. Kraków

MPZP Kościelniki (opublikowano: 2010-03-31)

Kategoria: gm. Kraków

(mpzpUchwała nr XCV/1271/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 17 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kościelniki”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-31

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf

176_pp_przegladowka.tif

1_176_pp-001.tif
1_176_pp-002.tif
1_176_pp-003.tif
1_176_pp-004.tif
1_176_pp-005.tif
1_176_pp-006.tif
1_176_pp-007.tif
1_176_pp-008.tif
1_176_pp-009.tif
1_176_pp-010.tif
1_176_pp-011.tif
1_176_pp-012.tif
1_176_pp-013.tif
1_176_pp-014.tif
1_176_pp-015.tif
1_176_pp-016.tif
1_176_pp-017.tif
1_176_pp-018.tif
1_176_pp-019.tif
1_176_pp-020.tif
1_176_pp-021.tif
1_176_pp-022.tif
1_176_pp-023.tif
1_176_pp-024.tif
1_176_pp-025.tif
1_176_pp-026.tif
1_176_pp-027.tif
1_176_pp-028.tif
1_176_pp-029.tif
1_176_pp-030.tif
1_176_pp-031.tif
1_176_pp-032.tif
1_176_pp-033.tif
1_176_pp-034.tif
1_176_pp-035.tif
1_176_pp-036.tif
1_176_pp-037.tif
1_176_pp-038.tif
1_176_pp-039.tif
1_176_pp-040.tif
1_176_pp-041.tif
1_176_pp-042.tif
1_176_pp-043.tif
1_176_pp-044.tif
1_176_pp-045.tif
1_176_pp-046.tif
1_176_pp-047.tif
1_176_pp-048.tif
1_176_pp-049.tif
1_176_pp-050.tif
1_176_pp-051.tif
1_176_pp-052.tif
1_176_pp-053.tif
1_176_pp-054.tif
1_176_pp-055.tif
1_176_pp-056.tif
1_176_pp-057.tif
1_176_pp-058.tif
1_176_pp-059.tif
1_176_pp-060.tif
1_176_pp-061.tif
1_176_pp-062.tif
1_176_pp-063.tif
1_176_pp-064.tif
1_176_pp-065.tif
1_176_pp-066.tif
1_176_pp-067.tif
1_176_pp-068.tif
1_176_pp-069.tif
1_176_pp-070.tif

176_infra_przegladowka.tif

2_176_infra-001.tif
2_176_infra-002.tif
2_176_infra-003.tif
2_176_infra-004.tif
2_176_infra-005.tif
2_176_infra-006.tif
2_176_infra-007.tif
2_176_infra-008.tif
2_176_infra-009.tif
2_176_infra-010.tif
2_176_infra-011.tif
2_176_infra-012.tif
2_176_infra-013.tif
2_176_infra-014.tif
2_176_infra-015.tif
2_176_infra-016.tif
2_176_infra-017.tif
2_176_infra-018.tif
2_176_infra-019.tif
2_176_infra-020.tif
2_176_infra-021.tif
2_176_infra-022.tif
2_176_infra-023.tif
2_176_infra-024.tif
2_176_infra-025.tif
2_176_infra-026.tif
2_176_infra-027.tif
2_176_infra-028.tif
2_176_infra-029.tif
2_176_infra-030.tif
2_176_infra-031.tif
2_176_infra-032.tif
2_176_infra-033.tif
2_176_infra-034.tif
2_176_infra-035.tif
2_176_infra-036.tif
2_176_infra-037.tif
2_176_infra-038.tif
2_176_infra-039.tif
2_176_infra-040.tif
2_176_infra-041.tif
2_176_infra-042.tif
2_176_infra-043.tif
2_176_infra-044.tif
2_176_infra-045.tif
2_176_infra-046.tif
2_176_infra-047.tif
2_176_infra-048.tif
2_176_infra-049.tif
2_176_infra-050.tif
2_176_infra-051.tif
2_176_infra-052.tif
2_176_infra-053.tif
2_176_infra-054.tif
2_176_infra-055.tif
2_176_infra-056.tif
2_176_infra-057.tif
2_176_infra-058.tif
2_176_infra-059.tif
2_176_infra-060.tif
2_176_infra-061.tif
2_176_infra-062.tif
2_176_infra-063.tif
2_176_infra-064.tif
2_176_infra-065.tif
2_176_infra-066.tif
2_176_infra-067.tif
2_176_infra-068.tif
2_176_infra-069.tif
2_176_infra-070.tif

 


MPZP Dolina Prądnika

Kategoria: gm. Kraków

EasyTagCloud v2.4 Free