38 planów oznaczono "Lubań"

Wyników 31 - 38 z 38

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, dla obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVII/131/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-18

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, północno-zachodnia część miasta

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVIII/140/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów MU w wysokości 15%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, Harcerska Góra

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVIII/139/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w Lubaniu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-03-08

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działki nr 336/1, 336/2, 338, 339, 346, 348 i 349 położone w obrębie Uniegoszcz

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVIII/99/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 336/1, 336/2, 338, 339, 346, 348 i 349 położone w obrębie Uniegoszcz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-27

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% − dla terenów usługowych;
2) 10% − dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% − dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XVIII/98/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 2 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-16

 

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działka nr 445/6 położona w obrębie Nawojów Śląski

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIX/165/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującej działkę nr 445/6 położoną w obrębie Nawojów Śląski.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań, działka nr 698/2 położona w obrębie Kościelnik

Kategoria: gm. Lubań

mpzp Uchwała nr XXIX/164/2012 Rady Gminy Lubań z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań obejmującej działkę nr 698/2 położoną w obrębie Kościelnik.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-03-12

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubań

Kategoria: gm. Nowa Karczma

mpzpUchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 25 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrębie geodezyjnym Lubań


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-04-16

Zobacz treść planu (PDF).

 


EasyTagCloud v2.4 Free