66 planów oznaczono "Mszana Dolna"

Wyników 31 - 60 z 66

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2011-08-24)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XI/111/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-24

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Załącznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz (data publikacji: 2011-07-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr X/105/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-18

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2011-07-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr X/106/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2011-07-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr X/104/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka II (data publikacji: 2011-05-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr VII/66/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wieś Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18

Zobacz treść planu (PDF)


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2011-05-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr VII/67/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Załącznik6.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz (data publikacji: 2011-05-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr VII/69/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Załącznik2.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mszana Górna (data publikacji: 2011-05-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr VII/70/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2011-05-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr VII/71/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2011-05-18)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr VII/68/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-18

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/13/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 Załącznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łostówka (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/16/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/17/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Załącznik3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/18/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Załącznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/14/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łętowe (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/15/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Załącznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2011-01-31)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr III/12/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-31

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Glisne

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/643/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Glisne.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łętowe

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/648/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łętowe.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2010-08-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/644/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/647/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2010-08-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/645/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna (data publikacji: 2010-08-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/651/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mszana Górna (data publikacji: 2010-08-25)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/650/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łostówka

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/649/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Łostówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-25

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.)–10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2010-08-13)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr L/646/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-13

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka (data publikacji: 2010-04-30)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLVI/565/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Mszana Górna (data publikacji: 2010-04-30)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLVI/564/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Mszana Górna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała II (data publikacji: 2010-04-30)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLVI/563/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka (data publikacji: 2010-04-30)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLVI/561/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoGminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg


EasyTagCloud v2.4 Free