66 planów oznaczono "Mszana Dolna"

Wyników 61 - 66 z 66

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała (data publikacji: 2010-04-30)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XLVI/562/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-30

Renta planistyczna:

Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasinka Mała

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXXVI/404/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasinka Mała.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 „ustawy” – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kasina Wielka

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXXVI/403/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst  Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 647 z późn. zmianami) – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Lubomierz (data publikacji: 2013-08-26)

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXXVI/405/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Lubomierz.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 „ustawy” – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Raba Niżna

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXXVI/407/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Raba Niżna.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 „ustawy” – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Olszówka

Kategoria: gm. Mszana Dolna

mpzpUchwała nr XXXVI/406/2013 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 14 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Olszówka.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-08-26

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis art. 36 ust. 4 „ustawy” – w wysokości 10%.

Zobacz treść planu (PDF)

 


EasyTagCloud v2.4 Free