55 planów oznaczono "Toruń"

Wyników 31 - 55 z 55

MPZP Toruń - dla terenu lotniska wraz z częścią terenów przyległych

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 48/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska w Toruniu wraz z częścią terenów przyległych.


Data uchwalenia: 2011-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.docx
Zalacznik4.docx


MPZP Toruń - dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Szosa Okrężna oraz części terenów przyległych

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 47/11 Rady Miasta Torunia z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej - „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Św. Józefa do ul. Szosa Okrężna w Toruniu oraz części terenów przyległych.


Data uchwalenia: 2011-02-24
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-06-08

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.docx
Zalacznik5.docx


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 902/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Szosa Lubicka, Winnica i Rzeczna w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-10-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-01-12

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik10.jpg
Zalacznik11.doc
Zalacznik12.doc
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.jpg


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 901/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Winnica i Ścieżka Szkolna w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-10-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 856/10 Rady Miasta Toruń z dnia 2 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Szosa Okrężna, Bielańska, Łukasiewicza i Broniewskiego w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-09-2
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-26

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Toruń - dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 875/10 Rady Miasta Toruń z dnia 30 września 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Broniewskiego i Szosa Bydgoska w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-09-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-24

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Toruń - dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 761/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-08

Zobacz treść planu (PDF).

761_10_zal2.doc
761_10_zal3.doc

761_10_Załącznik nr 1 - sekcja 1.jpg
761_10_Załącznik nr 1 - sekcja 2.jpg
761_10_Załącznik nr 1 - sekcja 3.jpg
761_10_Załącznik nr 1 - sekcja 4.jpg
761_10_Załącznik nr 1 - całość.jpg


MPZP Równinna – Morwowa - dla terenu położonego pomiędzy ul. Płaską, ul. Równinną i ul. Morwową wraz z terenami przyległymi

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 825/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Równinna – Morwowa” dla terenu położonego pomiędzy ul. Płaską, ul. Równinną i ul. Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-07-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-10-20

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg


MPZP Toruń - dla ul. Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 827/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej i Szosy Okrężnej, na odcinku od ul. Szosa Chełmińska do Trasy Średnicowej oraz terenów przyległych w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-07-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-09-13

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.pdf
Zalacznik4.pdf
Zalacznik5.pdf
Zalacznik6.pdf
Zalacznik7.pdf
Zalacznik8.pdf


MPZP Toruń - przy ul. Grunwaldzkiej 64

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 826/10 Rady Miasta Toruń z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-07-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-19

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.doc
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.pdf


MPZP Toruń - pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 762/10 Rady Miasta Toruń z dnia 18 marca 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych pomiędzy ulicami: Mickiewicza, Reja i Szosą Bydgoską w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-03-18
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-14

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc


MPZP Grębocin Nad Strugą - C

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 748/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Grębocin Nad Strugą - C” w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-10

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik7.doc
Zalacznik8.doc


MPZP Toruń - Osada Barbarka - przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 749/10 Rady Miasta Toruń z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osady Barbarka”, dla terenu położonego przy ul. Przysieckiej i wzdłuż ul. Barbarka w Toruniu.


Data uchwalenia: 2010-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-05

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.doc
Zalacznik8.doc


MPZP Toruń - w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń-Sierpc

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 733/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Ceramicznej oraz linii kolejowej relacji Toruń-Sierpc.


Data uchwalenia: 2010-01-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-13

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik10.doc
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.jpg
Zalacznik6.jpg
Zalacznik7.jpg
Zalacznik8.jpg
Zalacznik9.doc


MPZP Toruń - w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 732/10 Rady Miasta Toruń z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenów położonych w rejonie ulic Olsztyńskiej i Wapiennej, przy granicy z wsią Grębocin.


Data uchwalenia: 2010-01-21
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-02

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.jpg
Zalacznik3.jpg
Zalacznik4.jpg
Zalacznik5.doc
Zalacznik6.doc


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej na osiedlu Czerniewice

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 725/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Włocławskiej, Spacerowej i Solankowej na osiedlu Czerniewice w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-03-11

Zobacz treść planu (PDF)

Załącznik1.pdf
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Toruń - pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 710/09 Rady Miasta Toruń z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami: Grudziądzką, Wielki Rów i Trasą Mostową w osi ul. Waryńskiego w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-12-10
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-27

Zobacz treść planu (PDF).

Zalacznik1.jpg
Zalacznik2.doc
Zalacznik3.doc


MPZP Toruń - Poznańska - Gniewkowska - Glinki

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 658/09 Rady Miasta Toruń z dnia 8 października 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Poznańska - Gniewkowska - Glinki” w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-10-8
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-23

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Toruń - Kaszczorek - u zbiegu ulic: Turystycznej, Gościnnej, Na Przełaj i Zakole

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 627/09 Rady Miasta Toruń z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kaszczorek” w Toruniu, dla terenów położonych u zbiegu ulic: ul. Turystycznej, ul. Gościnnej, ul. Na Przełaj i ul. Zakole.


Data uchwalenia: 2009-08-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-19

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 592/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Lubickiej, Targowej i Winnica w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-09-07

Zobacz treść planu (PDF)


MPZP Toruń - w rejonie ulic: Rudackiej, Glinieckiej, Rypińskiej oraz Otłoczyńskiej

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 591/09 Rady Miasta Toruń z dnia 9 lipca 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Rudackiej, ul. Glinieckiej, ul. Rypińskiej oraz ul. Otłoczyńskiej w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-07-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-08-28

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Toruń - przy ul. Szosa Bydgoska 13-19

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr Nr 531/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Szosa Bydgoska 13-19.


Data uchwalenia: 2009-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-29

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Toruń - Jordanki

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr Nr 532/09 Rady Miasta Toruń z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jordanki”, dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP 1, położonego w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-04-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-06-24

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Toruń - przy ulicach: Poznańskiej i Prüfferów oraz Armii Ludowej i Gen. W. Andersa

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 487/09 Rady Miasta Toruń z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Poznańskiej i Prüfferów oraz ul. Armii Ludowej i Gen. W. Andersa w Toruniu.


Data uchwalenia: 2009-02-12
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-31

Zobacz treść planu (PDF).


MPZP Toruń (data publikacji: 2009-03-04)

Kategoria: pow. Toruń

mpzpUchwała nr 464/08 Rady Miasta Toruń z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla drogi głównej – „trasy średnicowej”, na odcinku od ul. Grudziądzkiej do ul. Szosa Chełmińska w Toruniu oraz części terenów przyległych”, obejmującej odcinek trasy średnicowej oraz część terenów przyległych od strony południowej.


Data uchwalenia: 2008-12-30
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-03-04

Zobacz treść planu (PDF).


EasyTagCloud v2.4 Free