41 planów oznaczono "Wrocław"

Wyników 31 - 41 z 41

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Psie Pole Przemysłowe - wschodnia część zespołu

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XLVII/1150/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części zespołu urbanistycznego Psie Pole Przemysłowe we Wrocławiu


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-22

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław, dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska

Kategoria: gm. Wrocław

mpzp Uchwała nr XLVI/1105/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obszaru Kępa Mieszczańska we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) dla terenów 2U/1, 2U/2, 7US na 30%;
2) dla terenów 1KDD, 6WS na 0,1%;
3) dla pozostałych terenów na 3%.


Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław, w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego

Kategoria: gm. Wrocław

mpzp Uchwała nr XLVI/1106/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Adama Mickiewicza i alei Ignacego Jana Paderewskiego we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-15
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/2, 1U/3, 4U/1, 4U/2, na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDZ, 11ZP, 13WS na 0,1%;
3) pozostałych terenów na 3%.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław- ul. Jordanowska i Harcerska

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XL/953/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Jordanowskiej i Harcerskiej we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-05-23
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem:
1) 1MN/1, 1MN/2, 2MN, 3MW/1, 3MW/2, 5Z/1, 5Z/2, 6Z, 2KDW/1, 2KDW/2, 2KDW/3 i 2KDW/4 na 3%;
2) 4US na 30%;
3) dla pozostałych na 0,1%.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław- ul. Czekoladowa i Eugeniusza Kwiatkowskiego

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XLII/1045/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Czekoladowej i Eugeniusza Kwiatkowskiego we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-06
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów wymienionych w § 14 na 0,1%;
2) terenów oznaczonych symbolami: 4Z/1, 4Z/2 i 5Z na 3%;
3) pozostałych terenów niewymienionych w pkt 1 i 2 na 30%.


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław- ul. Koreańska, Woskowa, Aleja Róż

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XLII/1044/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Koreańskiej, Woskowej i Alei Róż we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-21
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 9U, 11AG/1, 11AG/2 na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN/1, 1MN/2, 1MN/3, 1MN/4, 1MN/5, 1MN/6, 2MN/1, 2MN/2, 2MN/3, 2MN/4, 3MN/1, 3MN/2, 3MN/3, 3MN/4, 3MN/5, 3MN/6, 3MN/7, 3MN/8, 4MN/1, 4MN/2, 4MN/3, 4MN/4, 4MN/5, 4MN/6, 4MN/7, 4MN/8, 4MN/9, 4MN/10, 4MN/11, 4MN/12, 4MN/13, 5MN/1, 5MN/2, 6MN, 7MW/1, 7MW/2, 7MW/3, 8MW/1, 8MW/2, 8MW/3, 8MW/4, 8MW/5, 8MW/6, 8MW/7, 10U-MW na 3%;
3) pozostałych terenów na 0,1%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław- Księże Małe i Wielkie

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XLII/1046/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Księża Małego i Wielkiego we Wrocławiu - część zachodnia.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-21
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 12U, 13U, 15U, 16U, 17US, 18US – na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDGP, 2KDS, 3KDL/1, 3KDL/2, 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4, 4KDD/5, 4KDD/6, 4KDD/7, 4KDD/8, 4KDD/9, 4KDD/10, 4KDD/11,22ZP – na 0,1%;
3) pozostałych terenów – na 3%.

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław- zespół urbanistyczny Doliny Widawy, Kłokoczyce

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XLIV/1073/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu urbanistycznego Doliny Widawy w rejonie obrębu Kłokoczyce we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-06-25
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów 1WS, 1KDGP, 2KDL/1, 2KDL/2, 3KSD i 4KDPR na 0,1 %;
2) terenów 2ZP/1, 2ZP/2, 2ZP/3 i 2ZP/4 na 30 %;
3) pozostałych terenów na 3 %


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław- al. Kasztanowa, Dębowa i ul. Ślężna, Januszowicka

Kategoria: gm. Wrocław

mpzpUchwała nr XLIV/1072/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie alej Kasztanowej i Dębowej oraz ulic Ślężnej i Januszowickiej we Wrocławiu.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-03
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9U/1 i 9U/2 na 30%;
2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL/1, 1KDL/2, 1KDL/3, 1KDL/4, 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3, 2KDD/4, 2KDD/5, 2KDD/6, 2KDD/7, 2KDD/8, 2KDD/9, 2KDD/10, 2KDD/11, 2KDD/12, 2KDD/13, 2KDD/14, 2KDD/15, 2KDD/16, 2KDD/17, 2KDD/18, 2KDD/19, 2KDD/20,
2KDD/21, 2KDD/22, 3KDPL, 4KDPL, 5KDPL, 6KDPL, 7KDPL i 8KDPL na 0,1%;
3) pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt 1 i 2, na 3%

Zobacz treść planu (PDF).


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Opole (rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej)

Kategoria: pow. Opole

mpzpUchwała Nr XXXV/552/12 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wrocławskiej i Północnej w Opolu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-01-15

Zobacz treść planu (PDF)

Zalacznik1.pdf
Zalacznik2.pdf
Zalacznik3.pdf


Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Wrocław, Park Tysiąclecia, ul. Domasławska

Kategoria: gm. Wrocław

UCHWAŁA NR XXXVI/826/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Tysiąclecia oraz dla obszaru w rejonie ulicy Domasławskiej we Wrocławiu.

Uwagi: TRACI MOC uchwała nr XXV/817/00 RMW z 19.10.2000 r. (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2001 r. Nr 1, poz.10) w zakresie objętym uchwałą nr XXXVI/826/12.

Data ogłoszenia w dzienniku urzędowym: 5.03.2013r.

Zobacz treść planu (PDF).

Zobacz rysunek planu (PDF).