Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

MPZP Bieruń - w rejonie ul. Chemików

mpzpUchwała nr IV/6/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Piekary Śląskie - w rejonie ulic: Bpa Bednorza i Ks. Frenzla

mpzpUchwała nr XXXVIII/506/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Bpa Bednorza i Ks. Frenzla w Piekarach Śląskich


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Konopiska – ul. Spółdzielcza

mpzpUchwała nr 339/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konopiska – ul. Spółdzielcza”


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Aleksandria I - Tereny Przemysłowe - zmiana 27.03.2014

mpzpUchwała nr 338/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Konopiska nr 232/XXIX/2013 dnia 11 marca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Aleksandria I - Tereny Przemysłowe"


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Jamki II

mpzpUchwała nr 337/XLIII/2014 Rady Gminy Konopiska z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jamki II"


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna

mpzpUchwała nr XLIII/284/14 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz z dnia 27 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Radziechowy-Wieprz, w obszarach Radziechowy, Przybędza, Wieprz-1, Wieprz-2, Wieprz-3, Brzuśnik, Bystra i Juszczyna


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Siemianowice Śląskie - przy ulicy Oświęcimskiej

mpzpUchwała nr 480/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Oświęcimskiej w Siemianowicach Śląskich


Data uchwalenia: 2014-03-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-08

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Dąbrowa Górnicza - w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy

mpzpUchwała nr XXXV/699/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 marca 2014r. w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza w rejonie Sikorki - Bugaja - Tucznawy”


Data uchwalenia: 2014-03-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-04

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP gminy Milówka

mpzpUchwała nr XLI/263/2014 Rady Gminy Milówka z dnia 28 marca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Milówka


Data uchwalenia: 2014-03-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Gliwice - pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową

mpzpUchwała nr XLII/878/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie autostrady A-4, pomiędzy ul. Rybnicką a koleją piaskową


Data uchwalenia: 2014-03-20
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP sołectwa Połomia - rozstrzygnięcie nadzorcze

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.5.2014 Wojewody Śląskiego z dnia 18 marca 2014r. stwierdzające nieważność części uchwały Rady Gminy Mszana Nr XXXVI/4/2014 z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Połomia


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-31

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Mysłowice - „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” - rozstrzygnięcie nadzorcze

mpzpRozstrzygnięcie nadzorcze nr IFIII.4131.45.2013 Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2014r. stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XLIX/918/13 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów „Mikołowska – Stokrotek”, „Cmentarna” w Mysłowicach


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-20

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Ruda Śląska - Kochłowice - w rejonie ulicy Wireckiej

mpzpUchwała nr PR.0007.44.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej – Kochłowicach, w rejonie ulicy Wireckiej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Ruda Śląska - Orzegów - w rejonie ulicy Jerzego Ziętka

mpzpUchwała nr PR.0007.42.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Orzegowie, w rejonie ulicy Jerzego Ziętka


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Ruda Śląska - Kochłowice - w rejonie ulicy Grzybowej, Średniej

mpzpUchwała nr PR.0007.43.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze położonym w Rudzie Śląskiej - Kochłowicach, rejonie ulicy Grzybowej, Średniej


Data uchwalenia: 2014-02-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Rycerka Dolna - teren obok Remizy OSP - zmiana 28.02.2014

mpzpUchwała nr LVIII/302/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rajcza, obejmującej obszar położony w miejscowości Rycerka Dolna – teren obok Remizy OSP


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Rycerka Dolna - ośrodek wypoczynkowy "Rycerka" - zmiana 28.02.2014

mpzpUchwała nr LVIII/301/2014 Rady Gminy Rajcza z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych gminy Rajcza, obejmującej obszar położony w miejscowości Rycerka Dolna – część terenu ośrodka wypoczynkowego „Rycerka”


Data uchwalenia: 2014-02-28
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-12

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Będzin - Warpie - przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej

mpzpUchwała nr XLVII/469/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-11

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Zawiercie - Strefa Aktywności Gospodarczej - Obszar A - zmiana 26.02.2014

mpzpUchwała nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów)


Data uchwalenia: 2014-02-26
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).

 

MPZP Bielsko-Biała - w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej

mpzpUchwała nr XXXIX/932/2014 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Al. Armii Krajowej, ul. Młodzieżowej i ul. Karbowej


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-07

Zobacz treść planu (PDF).