mpzpUchwała nr XXIX/209/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-02-14

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647  późn. zm.):

1) w wysokości 30 % dla terenów:

a) E-MN1 do E-MN5 ,

b) E-MU1 i E-MU2 ;

2) w wysokości 1 % dla terenów:

a) E-ZP ,

b) E-KDD1 , E-KDD2 oraz E-KDD3 ,

c) E-Kp ,

d) E-W .

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (Bolesławiec XXIX 209 2012.pdf)Bolesławiec XXIX 209 2012.pdf[ ]0 kB