mpzpUchwała nr XXIII/177/2012 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 maja 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Jana Pawła II - Staroszkolna - Piastów w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-06-19

Renta planistyczna:

Określa się następujące stawki procentowe  od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, służące naliczeniu i pobraniu jednorazowej opłaty zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) w jednostce urbanistycznej „A”, w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) A-U1 i A-U2,

b) A-KS;

2) w jednostce urbanistycznej „C”, w wysokości:

a) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− C-MWn1, C-MWn2 i C-MWn3,

− C-MWs,

− C-MWw,

b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− C-MU1, C-MU2 i C-MU3,

− C-U1 do C-U4;

3) w jednostce urbanistycznej „D”, w wysokości:

a) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− D-MN1 do D-MN4,

− D-MWn1, D-MWn2 i D-MWn3,

− D-MWs;

b) 30% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

− D-MU1 i D-MU2,

− D-U1, D-U2 i D-U3;

4) dla pozostałych terenów wyznaczonych w planie -

w wysokości 1%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (Bolesławiec XXIII 177 2012.pdf)Bolesławiec XXIII 177 2012.pdf[ ]0 kB