mpzpUchwała nr XIII/90/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Trzebień Mały.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-04-13

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 20%.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (Bolesławiec XIII 90 12.pdf)Bolesławiec XIII 90 12.pdf[ ]0 kB