mpzpUchwała nr XIII/84/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego - Zabobrze w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-10-06

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2