mpzpUchwała nr VII/39/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny – Jezierskiego – Wróblewskiego w Bolesławcu.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-05-24

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1