mpzpUchwała nr LIV/450 /10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Stokrotek - Różana w Bolesławcu..

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-10

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1