mpzpUchwała nr LII/431/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Przemysłowej w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1