mpzpUchwała nr LII/430/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Staszica w Bolesławcu.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr LII/433/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Łokietka – Górne Młyny – Mała – Piaskowa w Bolesławcu. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-08-03

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

mpzpUchwała nr XXXII/189/10 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działki nr 328/2.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-16

Renta planistyczna: 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXIX/172/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 4 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działki nr 328/2.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-16

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLIX/407/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-17

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2 

Załącznik 3

Załącznik 4

mpzpUchwała nr XLVIII/401/ 10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-09

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

mpzpUchwała nr XLV/374/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-12

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLIV/367/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec. 

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-12-17

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XXVIII/164/09 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 września 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej działek nr nr: 204/1, 234/1, 259/31, 259/34, 241, 242 oraz 243.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-11-16

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XLII/351/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec.

 

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-10-22

Zobacz treść planu (PDF).