mpzpUchwała nr XXXVI/271/13 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 25 września 2013r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Warta Bolesławiecka w obrębie Iwiny


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-10-01

Zobacz treść planu (PDF).