Gmina Jawor

mpzpUchwała nr XVI/64/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora w obrębie Starego Jawora i Osiedla Słowiańskiego.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-11-17
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr XIII/48/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla terenu Cukrowni „Jawor” przy ul. Cukrowniczej z sąsiadującymi osiedlami domków jednorodzinnych i terenami rolnymi - działki Nr 5/5 obręb Nr 1.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-08-16
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w wysokości 30%.

mpzpUchwała nr XII/44/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wieniawskiego, Prostą, Limanowskiego, Sikorskiego, Wojska Polskiego oraz torem kolejowym, relacji Legnica - Jaworzyna Śląska na terenie miasta Jawora.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-07-08
 
Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w wysokości 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr IX/28/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-15
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr IX/29/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-15
 
Renta planistyczna:

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN/U – 30%.

Zobacz treść planu (PDF).

mpzpUchwała nr IX/30/11 Rady Miejskiej W Jaworze z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora dla zespołu w rejonie ul. Wrocławskiej i ul. Wiejskiej.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2011-04-15
 
Renta planistyczna:

Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P – 30%.