mpzp Uchwała nr XXVII/179/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Jesionowej w Kamiennej Górze.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-02-10

Renta planistyczna:

Plan ustala następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1) w wysokości 0% dla:
a) dla upraw rolnych, łąk, pastwisk: R,
b) dla terenów zieleni:
ZD – ogrodów działkowych,
ZL – lasów,
ZP – zieleni parkowej,
c) dla terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej – terenów energetyki: E,
d) dla terenów komunikacji drogowej:
dróg lokalnych: KDL,
dróg dojazdowych: KDW,
2) w wysokości 30% dla:
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej:
jednorodzinnej: MN,
wielorodzinnej: MW,
b) dla terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej: P.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Kamienna Góra.pdf)MPZP Kamienna Góra.pdf[ ]436 kB

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież