mpzpUchwała nr XLIV/280/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Krzeszowska - T. Kościuszki - Leśna w Kamiennej Górze.


Data uchwalenia: 2014-06-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-08

Zobacz treść planu (PDF).