mpzp Uchwała nr XLVIII/497/2010 Rady Miasta Kłodzko z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka - Wyspa Piasek.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-05-18
 
Renta plastyczna:
Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wielkość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, na 5 %.

Zobacz treść planu (PDF).