mpzpUchwała nr 387/XLVII/14 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 9 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Słupieckiej w Nowej Rudzie.


Data uchwalenia: 2014-04-9
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-04-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf