mpzp Uchwała nr XXV/136/2012 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 27 września 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Centrum, dla jednostki MW/U5.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2012-11-09
 
Renta planistyczna:

Wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się na 0,1%.


Zobacz treść planu (PDF).

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież