Gmina Leśna

mpzp Uchwała nr XXXIII/197/09 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/149/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2009-05-14

Zobacz treść planu (PDF).

mpzp uchwała nr XLVI/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla części obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie i Wolimierz.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-04-01

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

mpzp Uchwała nr LV/368/10 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-11-30

Renta planistyczna:

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 30 %.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2a

Załącznik 2b

Załącznik 2c

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6a

Załącznik 6b

Załącznik 7

Załącznik 8a

Załącznik 8b

Załącznik 8c

Załącznik 8d

Załącznik 9a

Załącznik 9b

Załącznik 10

Załącznik 11a

Załącznik 11b

Załącznik 11c

Załącznik 11d

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

mpzp Uchwała nr LVII/371/10 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna dla części obrębu Leśna, Grabiszyce Średnie, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, Stankowice, Świecie, Wolimierz, Zacisze, Złoty Potok i Złotniki Lubańskie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-12-10

Renta planistyczna:

Plan ustala stawkę procentową o wysokości 30 %, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz.
717 z póź. zmianami).

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Załącznik 12

Załącznik 13

Załącznik 14

Załącznik 15

Załącznik 16

Załącznik 17

Załącznik 18

Załącznik 19

Załącznik 20

Załącznik 21

Załącznik 22

Załącznik 23