mpzp Uchwała nr XXXI/256/2009 Rady Gminy Lubań z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej działki nr 506, 507, 508 i 509/2 położone w obrębie Henryków Lubański.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-01-19

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowych;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałych terenów.

Zobacz treść planu (PDF).

 

Załączniki
Download this file (MPZP Lubań.pdf)MPZP Lubań.pdf[ ]457 kB