mpzpUchwała nr XXXV/217/2013 Rady Gminy Lubań z dnia 5 czerwca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-11-12

Zobacz treść planu (PDF).