mpzpUchwała nr XLI/276/14 Rady Gminy Domaniów z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Farma Wiatrowa – Domaniów 3”.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-02-12

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf