mpzp m Uchwała nr XXVII.183.2012 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowy Dwór, gmina Jelcz-Laskowice, zwanego dalej „MPZP Nowy Dwór”.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 21.02.2013 r.

 

Renta planistyczna

Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 24 kwietnia 2012r., poz. 647) obowiązuje wysokość stawki procentowej 15%.

Uwaga:  Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 228/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 16 maja 2013r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałe Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 28 września 2012 r. nr XXVII.183.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Nowy Dwór, gmina Jelcz-Laskowice. Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-07-31

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież