mpzpUchwała nr XLI/278/13 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego w osiedlu Nowy Otok w Oławie.


Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2013-12-20

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.pdf