mpzp m Uchwała nr XL/238/2013 Rady Gminy Oława z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/211/2012 Rady Gminy Oława z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice w gminie Oława.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 18.03.2013 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).