mpzp m Uchwała nr LIII/377/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego w Oławie.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 25.01.2011 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).