mpzp m Uchwała nr XLIX/364/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Szmaragdowej w Oławie (mpzp – Nowy Otok Zachód).

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 03.12.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).