mpzp m Uchwała nr XLIV/320/10 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Nowy Otok w Oławie

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 27.05.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).