mpzp m Uchwała nr XLI/308/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Oławie w osiedlu Nowy Otok.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 04.02.2010 r.

 

Renta planistyczna

W razie sprzedaży terenu przez właściciela lub użytkownika wieczystego przewiduje się naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 15%.

 

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).