mpzp m Uchwała nr XXXIX.294.09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 października 2009r. w sprawie w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy 11-go Listopada.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 22.01.2010 r.

Zobacz komunikat

Zobacz treść planu (PDF).