mpzpUchwała nr LXVII/405/2014 Rady Gminy Oława z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV Dobrzeń – Pasikurowice/Wrocław.


Data uchwalenia: 2014-06-27
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-07-11

Zobacz treść planu (PDF).


Zalacznik1.jpg
Zalacznik1-1a.jpg
Zalacznik1-1b.jpg
Zalacznik1-1c.jpg
Zalacznik1-2a.jpg
Zalacznik1-2b.jpg
Zalacznik1-2c.jpg
Zalacznik1-2d.jpg
Zalacznik1-2e.jpg
Zalacznik1-2f.jpg
Zalacznik1-2g.jpg
Zalacznik1-2h.jpg
Zalacznik1-3a.jpg
Zalacznik1-3b.jpg
Zalacznik1-3c.jpg
Zalacznik1-3d.jpg
Zalacznik1-3e.jpg
Zalacznik1-3f.jpg
Zalacznik1-3g.jpg
Zalacznik1-3h.jpg
Zalacznik1-3i.jpg
Zalacznik1-3j.jpg
Zalacznik1-3k.jpg
Zalacznik1-3l.jpg
Zalacznik1-3m.jpg