mpzpUchwała nr L/452/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 25 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin - dz. nr 31 AM 26”


Data uchwalenia: 2014-02-25
Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2014-03-14

Zobacz treść planu (PDF).