mpzpUchwała nr LXIV/525/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilków.

Data publikacji w dzienniku urzędowym: 2010-06-24

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 30%. Nie pobiera się opłaty jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Renta planistyczna:

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 2003, poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 10%. Nie pobiera się opłaty, jeśli właścicielem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przedmiotem dzierżawy wieczystej.

Zobacz treść planu (PDF).

Załącznik 1

Załącznik 3

 

Załączniki
Download this file (MPZP Świdnica.pdf)MPZP Świdnica.pdf[ ]91 kB
Download this file (zalacznik 1.jpg)zalacznik 1.jpg[ ]2518 kB
Download this file (Załącznik3.pdf)Załącznik3.pdf[ ]8 kB